Kwaliteit

Zoiets belangrijks en kostbaars als een zwangerschap en geboorte moet op een veilige en verantwoorde manier begeleid worden. Dat betekent dat naast alle standaardeisen die aan een verloskundige gesteld worden er ook eisen zijn die wij aan ons zelf stellen.

Verloskundigen die lid zijn van het kwaliteitsregister laten zien dat zij actief investeren in nieuwe kennis en vaardigheden. Een geregistreerde verloskundige houdt zich aan de standaarden en richtlijnen van de beroepsgroep (KNOV).

Alle verloskundigen van Poppie zijn BIG geregistreerd (Beroepen in de individuele gezondheidszorg) en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV. Daarnaast volgen wij regelmatig bij- en nascholingen en bezoeken wij symposia om zo onze kennis up-to-date te houden.

 

Naast de verplichte eisen voor onze beroepsgroep vinden wij het belangrijk om de lat zo hoog mogelijk te leggen. Wij bezoeken regelmatig symposia, zijn actief in regionale besprekingen en beslissingen, zorgen dat onze handelingen up to date blijven en blijven kijken naar mogelijkheden voor het aanbieden van betere, completere zorg zoals anticonceptie, lactatiekundige zorg, EHBO voor kinderen enz. Er staat ook nog genoeg op ons verlanglijstje waar we de aankomende tijd aan gaan werken!!

Ook onze waarneemsters voldoen aan alle kwaliteitseisen en worden daar ook op gecontroleerd.

 

Echoregister KNOV

Naast verloskundigen zijn wij allemaal ook echoscopisten dus ingeschreven in het echtregister van de KNOV. Dit betekent dat wij ook aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen om echoscopiste genoemd te mogen worden. Naast een goede, gedegen opleiding tot echoscopiste zorgen wij ervoor dat we voldoende kennis en kunde hebben door een minimum aantal echo’s per jaar te maken, naar bijscholingen en nascholingen te gaan en vakliteratuur te lezen.

Onze echoscopiste die de gespecialiseerde echo’s maakt is ingeschreven in het BEN-register. Zij werkt in het boven-ij ziekenhuis als echoscopiste.

Om de kwaliteit voor de echoscopie te garanderen worden wij jaarlijks gecontroleerd door het Academisch Medisch Centrum.

 

Tevredenheid/klacht

Naast kwaliteit vinden wij tevredenheid erg belangrijk!!

Omdat verloskunde voor ons allemaal toch veel meer een passie is dan beroep  is het voor ons dan ook erg belangrijk dat je tevreden bent over de zorg die je krijgt. Wij zullen er dan ook alles aan doen om de zwangerschap, bevalling en het kraambed een mooie ervaring te laten zijn waar jij en je partner met een goed gevoel op onze begeleiding terug kunt kijken. Een gezellige, veilige sfeer past daarbij.

Wij beseffen dat we niet altijd iedereen tevreden kunnen stellen. Wij hopen dan dat je dat met ons zal bespreken zodat we daaraan kunnen werken. Mocht er een situatie ontstaan waarin we er samen niet uit kunnen komen dan zijn we aangesloten bij de klachtencommissie/klachtenfunctionaris van de KNOV.